Manažerská etika v otázkách a odpovědích


Zdenek Dytrt

Etickým managementem k lepší společnosti.

Manažerská etika v otázkách a odpovědích

Zdenek Dytrt a kolektiv

Za posledních více než dvacet let prošla česká společnost a podnikatelská sféra mnoha významnými změnami. V podnikání převládla po roce 1989 společenská neodpovědnost nad odpovědností, management se orientuje spíše na dosažení co největšího zisku než na respektování pravidel etiky. S rostoucí spotřebou peněz mnozí lidé nedokážou odolat kouzlu nežádoucího konzumu. Projevem takového vývoje je růst kriminality, korupce a dalších nežádoucí tendencí.

• Devět z deseti českých manažerů má zkušenost s neetickým jednáním.

• 70 % manažerů vnímá absenci etiky v podnikání jako jednu z příčin současné světové krize.

• 44 % manažerů pokládá úroveň etiky v podnikání v České republice za horší v porovnání se západními zeměmi.

K těmto a dalším výsledkům dospěli autoři knihy Manažerská etika v rámci výzkumného šetření provedeného mezi vedoucími pracovníky českých firem. Situaci však nevidí pouze pesimisticky. Zlepšení stavu etiky v managementu lze dosáhnout, otázkou je, jakou cestou. Autoři knihy vidí řešení například:

? ve výchově k etickému myšlení a chování v rodině i v organizaci

? v důsledném trestání neetického jednání

? v transparentním jednání

? v chápání partnerství jako odpovědnosti

? ve zvýšeném zájmu médií o projevy absence etiky

„Kniha Manažerská etika v otázkách a odpovědích zkoumá na relevantním vzorku respondentů povědomí o významu manažerské etiky a zájem aplikovat etiku do manažerské praxe. Publikace přináší důležité poznatky o stavu etiky v managementu, autoři podávají k jednotlivým otázkám vysvětlení jak z hlediska teorie, tak i z pohledu praktického uplatnění.

Publikace je přínosem jak pro budoucí ekonomy, tak i pro praktikující manažery, které inspiruje ke zkvalitnění řídících činností. Poukazuje na to, že manažerskou etiku je třeba chápat jako inovaci manažerské teorie a prevenci prohlubování konzumního myšlení společnosti.“

— prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. přednáší předmět Manažerská etika na Univerzitě T. Bati ve Zlíně a na Univerzitě Pardubice. Ve spolupráci s fakultami obou univerzit pořádá konference a kulaté stoly se zaměřením na význam etiky v ekonomice. Před patnácti lety založil občanské sdružení Etika podnikání a veřejné správy, kterého je předsedou. Sdružení vydalo doposud devět dílů knižních publikace Manažerská etika – inspirace pro 21. století, ve kterých významní odborníci prezentují své názory na vývoj managementu.

Číst více
289,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné

Detailní informace

Žánr management
Počet stran 208
Datum vydání 30.01.2012
Formát 167x225 mm
Hmotnost 0,364 kg
Jazyk čeština
EAN 9788025133446
Věk od 0
Typ Kniha
Vazba brožovaná lepená