Simulace podnikových procesů

2. aktualizované vydání

Martin Dlouhý

Připravte se na praxi předem!

Záměrem publikace je nabídnout ucelený úvod do teorie a praxe simulačních modelů se zaměřením na aplikace z podnikové sféry. Simulace je moderní metoda analýzy složitých podnikových procesů, které obsahují prvky náhodného a dynamického chování a také je v podstatě jedinou dostupnou metodou jak takové složité systémy studovat. Jedinečně zpracovaná kniha, pro lepší názornost obsahuje případovou studií. Nové vydání bylo aktualizováno a rozšířeno o kapitolu týkající se budoucnosti simulačních modelů.

Číst více
269,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné