Management ve zdravotnictví


Ivan Gladkij, Kolektiv

Vše, co potřebuje mít řídící pracovník ve zdravotnictví při ruce!

Publikace je určena: - řídícím pracovníkům ve zdravotnictví, kterým poskytne přehled, jak zdravotnická zařízení ekonomicky fungují, jak vést pracovníky a zvyšovat kvalitu jejich práce - studentům lékařských fakult, jimž nabídne souhrn všech nezbytných informací, které budou pro svou budoucí manažerskou činnost potřebovat. Dozvíte se: - jaké známe zdravotní systémy a čím se vyznačují - jaké existují typy zdravotních pojištění a co je pro ně příznačné - jak je soustava zdravotnických institucí a zařízení v ČR organizačně uspořádána - jak probíhá financování zdravotnických zařízení v ČR - jak kontrolovat a řídit ekonomické činnosti zdravotnického zařízení - jak ve zdravotnictví plánovat a jaké zvláštnosti vzít v úvahu - co je příznačné pro personální činnosti ve zdravotnictví - jaké kariérové postupy ve zdravotnictví existují - jak by měl manažer zdravotnického zařízení pracovat s informacemi - jaké metody pro měření a vyhodnocování kvality můžete v praxi využít - jak kvalitu práce zdravotnických zařízení dlouhodobě zvyšovat. Součástí knihy je i česko-anglický slovník z oblasti managementu, kvality a ekonomie.
Číst více
399,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné