Analýza podniku v rukou manažera

33 nejpoužívanějších metod strategického řízení

David Řehák, Radek Dubec, Monika Grasseová

Kniha obsahující nejdůležitější analytické metody a nástroje

Titul je určen pro manažery především veřejné správy, ale i studenty vysokých škol ekonomického a manažerského zaměření. Poskytne jim přehled nejpoužívanějších analytických nástrojů. Dozvíte se:

- co je strategické řízení,

- jak probíhá správné strategické plánování,

- v čem spočívá metoda balanced scorecard a jak ji implementovat,

- proč je řízení rizik součástí strategického řízení,

- jak pracovat s nástroji vnější strategické analýzy, jako jsou PESTLE analýza, metoda scénářů, metoda delfská, analýza konkurence v odvětví – Porterův model, analýza zainteresovaných stran, participativní metody, panel expertů atd.,

- kdy a jak využít nástroje vnitřní strategické analýzy, mezi které patří metody pro tvorbu námětů, metody pro analýzu problémů, benchmarking, GAP analýza, analýzy rizik, sebehodnocení výkonnosti organizace, procesní analýza, nákladově výstupové analýzy atd.,

- čím je charakterizována SWOT analýza a proč funguje jako integrující nástroj.

Součástí publikace je CD, kde najdete užitečné softwarové nástroje Katalog rizik i SWOT analýzu, které vám ušetří práci při strategickém plánování.

O autorech:

doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D., nar. 1973, absolventka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, od roku 2002 doktorka ve studijním oboru ekonomika a management. V roce 2006 absolvovala odbornou stáž na Naval Postgraduate School, Defense Resources Management Institute, Monterey, USA. V současné době pracuje na Univerzitě obrany v Brně jako odborná asistentka. Specializuje se na problematiku strategického řízení, procesního řízení, řízení podle cílů, analytických nástrojů řízení a metod hodnocení. Garantuje a vede kurzy procesního řízení a auditu pro pracovníky MO ČR. Realizovala kurzy procesního řízení například pro kontrolory Nejvyššího kontrolního úřadu ČR.

doc. Ing. David ŘEHÁK, Ph.D., nar. 1978, absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, obor ekonomika ochrany životního prostředí. Poté nastoupil k doktorskému studiu v oboru modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva ve studijním programu ochrana vojsk a obyvatelstva, které zakončil v roce 2005. V letech 2006 až 2009 pracoval v Ústavu strategických a obranných studií Univerzity obrany v Brně jako odborný asistent, kde vyučoval v kurzu Generálního štábu, kurzu vyšších důstojníků a odborných kurzech. V současnosti působí na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Zabývá se problematikou bezpečnostního prostředí, řízení rizik, ochrany obyvatelstva a ochrany životního prostředí.

Ing. Radek DUBEC, Ph.D., nar. 1966, vystudoval obor řízení provozu kolové a pásové techniky Vysoké vojenské školy Fakulty tankového vojska. V roce 1997 absolvoval akademický kurz VA Brno v oboru řízení obrany státu, bojové použití vševojskových útvarů. V současné době pracuje na Univerzitě obrany v Brně jako vedoucí skupiny studií obranných procesů, Ústavu strategických a obranných studií. Specializuje se na problematiku strategického řízení, obranného plánování a metod na podporu rozhodování. Vyučuje v kurzu Generálního štábu, kurzu vyšších důstojníků a odborných kurzech. Garantuje (za ÚSOS) a vede kurzy strategického řízení. Byl účastníkem dvou zahraničních misí UNPROFOR a prošel různými funkcemi, kde se zabýval problematikou obranného plánování a krizového řízení.

Číst více
399,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné