Management pro střední a vyšší odborné školy


Jiří Handlíř

Management pro střední a vyšší odborné školy vychází z autorových přednášek na vysoké škole, výuky středoškoláků, konzultací s manažery i vlastní praxe v řídících funkcích. Učebnice je ryze českým pohledem na klasickou teorii a praxi světového managementu. Obsahová struktura odpovídá tradičním učebnicím managementu založeným na koncepci manažerských funkcí, názvy jednotlivých částí odpovídají hlavním činnostem manažera - plánování, organizování, personalistika, vedení a kontrolování. Autor nezůstává jen u obecných popisů dosavadních teorií, ale dává čtenáři praktické návody, jak řešit konkrétní situace, do nichž se řídící pracovník běžně dostává. V oblasti plánování, které je věnována velká pozornost, autor nejprve zmiňuje osobní plánování důležité nejen pro začínající manažery a důraz klade zejména na matematické metody podnikového plánování, jejichž použití se při dnešních možnostech výpočetní techniky výrazně rozšiřuje. Problematika organizování a personalistiky je probírána v kontextu českého právního prostředí, část věnovaná vedení je užitečným spojením přehledu motivačních teoríí a teorií vůdcovství s výkladem věnovaným praktické psychologii mezilidských vztahů a zásad jednání s lidmi. Oddíl probírající problematiku kontrolování uvádí vedle klasické teorie i odkazy na systém ISO norem pro kontrolu shody. Kniha je určena nejen pro studenty, kteří ocení její přehlednou strukuturu, jasný a srozumitelný výklad, ale užitečný zdroj poznání v ní naleznou také všichni zájemci o studium teorie a praxe současného managementu.
Číst více
99,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné