Finanční inteligence pro manažery

Klíč ke skutečné hodnotě čísel

Joe Knight, Karen Bermanová, John Case

Pronikněte do tajů finančních dat.

Od manažerů se očekává, že budou rozhodovat o financích, sebevědomě přiřazovat zdroje a náklady. Pravdou ale je, že pro mnoho z nich je aplikace základních finančních nástrojů obtížná. Můžete být schopným manažerem, a přesto mít problém s porozuměním finančním výkazům, a tak místo, abyste čísla vašich účetních zpochybňovali, jste nuceni jim věřit.

V knize Finanční inteligence nabízí Karen Bermanová a Joe Knight vysvětlení základních finančních otázek a jejich přenesení do praxe. Kniha usnadňuje čtení finančních výkazů. Jde o nezbytnou četbu pro nefinanční manažery, kteří se chtějí zorientovat ve finančních otázkách a zlepšit výkon společnosti. Pomůže jim být lepšími manažery, porozumět tokům peněz ve firmě a jejich vlivu na chod podnikání.

Finanční inteligence vám umožní lépe se orientovat v následujících oblastech:

• finanční základy – výkaz zisku a ztráty, rozvaha, přehled o peněžních tocích a další

• finanční umění – oddělování pevných dat od předpokladů a odhadů

• mechanismy analýzy – kalkulace poměrových ukazatelů, návratnosti investice a pracovního kapitálu

• peněžní toky a zisk – rozpoznání rozdílu mezi těmito dvěma pojmy a důvod, proč se peněžní toky najednou staly „horkým“ tématem na Wall Street

• finanční gramotnost a průhlednost – zjištění, jak můžete zvýšit váš výkon

Pokud jste se někdy chtěli s kolegy sebejistě bavit o finančních číslech, je tato kniha určena pro vás.

Číst více
399,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné