Nájem a podnájem bytu


Markéta Selucká

Máte nájemní smlouvu?

V publikaci a na CD naleznete:

- vše o právu k užívání bytu, dle druhů a poddruhů bytů

- náležitosti nájemní smlouvy

- vznik a zánik nájmu bytu, práva a povinnosti smluvních stran

- společný nájem a podnájem

- praktická doporučení a příklady s řešením

- text knihy v elektronické podobě s odkazy na jednotlivá znění zákonů

- vybrané související zákony

- vzory smluv a ostatních písemností, připravené k tisku

Publikace velmi přehledně pojednává o problematice nájmu a podnájmu bytů. Jako odborný komentář základních právních institutů, týkajících se nájmu a podnájmu bytu s odkazem na nejnovější judikaturu, je určena zejména pro odbornou veřejnost. Lze ji však s úspěchem doporučit také jako moderní, přehlednou a ucelenou právní příručku pro všechny, kteří chtějí předcházet vzniku a řešení častých problémů praxe spojených s touto, v každodenním životě zcela běžnou, problematikou.

Mgr. Silvie Štěpánová

Advokátní koncipientka

O autorce:

JUDr. Bc. Markéta Selucká – pracuje od roku 2004 na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně jako asistentka, dále pak studuje postgraduální studium rovněž v oboru občanské právo. Autorka se zaměřuje zejména na problematiku ochrany slabších kontraktačních stran v soukromoprávních vztazích, např. na ochranu spotřebitele či nájemce bytu. V praxi pracovala ve státní správě na stavebním úřadě, majetkoprávním odboru, dále jako sociální pracovnice a předsedkyně přestupkové komise. Autorka rovněž působila v podnikatelské sféře a advokacii.

Číst více
249,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné