Nebytové prostory

Vlastnictví, nájem a podnájem

Josef Fiala, Markéta Selucká

Za lepší rozvoj podnikání...

Kniha je určena každému vlastníkovi nebytového prostoru, podnikatelům užívajícím nebytové prostory i odborné právnické veřejnosti.

V publikaci a na CD naleznete:

- vše o nebytových prostorách z hlediska předmětu vlastnického práva

- výstavba, vznik, převod a zánik nebytových prostor

- rozbor práv a povinností vlastníků nebytových prostor

- rozbor práv a povinností nájemců

- vybrané související právní předpisy

- vzory smluv a ostatních písemností, které lze vytisknout

O autorech:

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (1953) – vysokoškolský učitel na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vedoucí Katedry občanského práva. Věnuje se především právním vztahům k nemovitostem. Vědeckou hodnost získal za práci „Věcná břemena“ (1984), habilitoval se v roce 1995 s prací „Bytové vlastnictví v České republice“. Publikoval několik monografií, popularizačních příruček, řadu odborných článků a podílí se na učebnicích občanského práva hmotného.

JUDr. Bc. Markéta Selucká – pracuje od roku 2004 na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně jako asistentka, dále pak studuje postgraduální studium rovněž v oboru občanské právo. Autorka se zaměřuje zejména na problematiku ochrany slabších kontraktačních stran v soukromoprávních vztazích, např. na ochranu spotřebitele či nájemce bytu. V praxi pracovala ve státní správě na stavebním úřadě, majetkoprávním odboru, dále jako sociální pracovnice a předsedkyně přestupkové komise. Autorka rovněž působila v podnikatelské sféře a advokacii.

Číst více
445,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné