Vyznejte se v zákoně o státní službě

Srozumitelný výklad zákona pro všechny státní zaměstnance a zájemce o vstup do státní služby

Tereza Erényi, Diana Kantorová, Daniel Vejsada

Výklad zákona, otázky k úřednické zkoušce i jejich řešení

Kniha objasňuje úpravu zákona o státní službě a souvisejících právních předpisů a seznamuje státní zaměstnance s jejich právy a povinnostmi při výkonu služby. Nabízí státním zaměstnancům návod, jak postupovat při různých situacích, s nimiž se mohou v průběhu své služby setkat. Autoři jsou odborníci, přesto je jejich výklad zákona srozumitelný i pro neprávníky.

Co v publikaci najdete:

• Nové postupy při vzniku služebního poměru.

• Přípravu na skládání obecné části úřednické zkoušky.

• Změny v omezení práv státních zaměstnanců týkající se vedlejší výdělečné činnosti či politické aktivity.

• Zásadní změny v oblasti ukončování služebních poměrů.

• Objasnění jednotlivých institutů a jejich vzájemnou provázanost.

Autoři

JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

Působí v advokátní kanceláři PRK Partners, s. r. o, kde se věnuje pracovnímu právu. Ve své praxi se specializuje zejména na převody a propouštění zaměstnanců, kolektivní vyjednávání a aktuálně též na problematiku státní služby. Publikuje a přednáší v oblasti pracovního práva a státní služby, v mezinárodních průvodcích (Chambers Europe, Best Lawyers, The International Who’s Who) je zařazena mezi přední odborníky v oblasti pracovního práva.

JUDr. Diana Kantorová

Pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, kde od června 2015 zajišťuje z pozice vedoucí právního oddělení právní podporu při implementaci zákona o státní službě do praxe. Dlouhodobě se zajímá o oblast státní služby a její další rozvoj s důrazem na korektní služební vztahy uvnitř služebního úřadu, komunikuje se sekcí náměstka ministra vnitra pro státní službu a účastní se metodických porad a jednání.

Mgr. Daniel Vejsada

Působí v advokátní kanceláři PRK Partners, s. r. o, kde se věnuje převážně pracovnímu právu. V rámci své praxe se zaměřuje zejména na zastupování v pracovněprávních sporech a před oblastními inspektoráty práce a v poslední době také na problematiku státní služby. Pravidelně publikuje v odborných časopisech zaměřených na pracovní právo a personalistiku a přednáší mnohá pracovněprávní témata v rámci seminářů a konferencí.

Číst více
269,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné