Autorské právo

Zákon, komentáře, vzory a judikatura

Marie Šebelová

Vše o autorském právu.

Publikace i CD-ROM jsou určeny autorům, umělcům, ale také všem osobám, které s umělci spolupracují, například jim zadávají práci a následně od nich přebírají hotová díla.

V knize naleznete:

- podrobný komentář k dané problematice

- vzorové dokumenty

- související legislativu

CD-ROM s možností fulltextového vyhledávání obsahuje:

- knihu v elektronické podobě s odkazy na příslušné paragrafy zákona

- V textu narazíte na hypertextové odkazy, které vás přesměrují na všechny paragrafy zákona nebo právní předpisy, které s danou problematikou souvisejí.

- důležité související zákony a vyhlášky

- Obsahuje i znění novely č. 216/2006 Sb. účinné od 22. května 2006

- připravené vzory dokumentů (např. licenční smlouva, smlouva o vytvoření díla, smlouva o užití autorského díla...)

- Do počítače si můžete uložit kompletní knihovnu potřebných písemností.

O autorce:

Mgr. Marie Šebelová se narodila roku 1975 v Praze, roku 1997 absolvovala Vyšší pedagogickou školu-obor sociální pedagog a v roce 1999 právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Od roku 1999 působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Winter & spol. V roce 2003 složila advokátní zkoušky, zapsala se do seznamu advokátů a začala provozovat advokátní praxi. Téhož roku otevřela vlastní advokátní kancelář, která se specializuje na poskytování právních služeb v oblastní autorského, mediálního a reklamního práva, spotřebitelských soutěží a loterií, osobních údajů a dalších oborů s reklamním právem souvisejících. Věnuje se odbornému vzdělávání formou seminářů ve všech oblastech, na které se advokátní kancelář specializuje. Přispívá do odborných časopisů z oblasti reklamního průmyslu – Marketing & Media, Trend Marketing a Strategie. Podrobnější informace je možné nalézt na www.ak.sebelova.cz

Číst více
297,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné