Společné jmění manželů a podnikání


Silvie Štěpánová

Clara pacta - boni amici!

V manželství vzniká mezi manželi celá řada právních vztahů; mezi nejvýznamnější lze bezesporu zahrnout vztahy vlastnické. Autorka zpracovává velmi přehledně v běžném životě frekventovaný institut soukromého práva - společné jmění manželů.

Problematiku se snaží řešit komplexně v návaznosti na jiné právní instituty, v kontextu ustálené judikatury; publikaci tak lze doporučit zejména odborné právnické veřejnosti. S úspěchem však může sloužit také laické veřejnosti (zejména podnikatelské sféře) při řešení každodenních problémů praxe zejména otázky, jak co nejlépe uchránit rodinu před důsledky z neúspěchu v podnikání.

JUDr. Markéta Selucká

Právnická fakulta MU v Brně

V publikaci a na CD naleznete:

- Společné jmění manželů podnikajících i nepodnikajících

- Vznik, změny a zánik společného jmění manželů

- Způsoby řešení rozšíření neb zúžení

- Exekuce, konkurzy, vyrovnání a darování

- Řešení v případě rozvodu nebo smrti

- Názorné příklady a případové situace

Na CD navíc naleznete:

- prolinkovaný text knihy se zákony

- vybranou související legislativu

- vzory smluv a ostatních písemností připravených k tisku

Číst více
399,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné