Manželství a paragrafy


Skutečnost, že spolu muž a žena vstoupili do manželství, je zavazuje dodržovat množství právních předpisů. Mezi nejdůležitější patří ty, které se týkají vzájemných práv a povinností manželů, a to nejen v osobní oblasti. Mezi manželi vzniká totiž společné jmění, společný nájem bytu, dědické právo, existence manželství ústí i do oblasti práva pracovního i do práva sociálního zabezpečení.

Publikace Manželství a paragrafy vám přístupnou a čtivou formou podá ucelený přehled nejdůležitějších právních následků, jak se s nimi každodenně setkáváme. Dozvíte se, jak je to s rovností manželů, jejich vzájemným zastoupením a povinností žít spolu a být si věrni, kdo rozhoduje o záležitostech rodiny, kdy a jak vzniká společné jmění manželů, co vše je společné, jak se vzájemně ovlivňují manželé a právo pracovní, právo trestní, právo sociálního zabezpečení a jaké daně se vztahují k manželům.

Číst více
97,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné