Vyznejte se v paragrafech bydlení

Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku

Robert Pšenko

Jednoduchý průvodce složitou sítí právních předpisů

Nový občanský zákoník výrazně zasáhl do podoby soukromého práva. A do této oblasti patří i problematika týkající se bydlení. Publikace se zaměřuje na problémy spojené s vlastnictvím nemovitosti i s nájemním bydlením – což nezahrnuje pouze dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem, ale také vztahy v rámci bytového domu, ať už se jedná o dům v majetku společenství vlastníků či bytového družstva. Příklady a nastíněné situace nabízí řešení nejpalčivějších problémů, s nimiž se můžete v životě setkat.
99,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné