IPO

Prvotní veřejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku

Tomáš Meluzín, Marek Zinecker

Financujte rozvoj své firmy pomocí IPO.

Publikace je určena zejména lidem, kteří se rozhodují, jaký mají zvolit nejvhodnější způsob financování rozvoje podniku. Zaujme odborníky z podnikové praxe, vrcholové a finanční manažery, investory, finanční a právní poradce. Užitečná bude rovněž studentům vysokých škol, vyšších odborných škol a vyšších forem manažerských studií.

Kniha obsahuje teoretický základ, ale zájemcům poskytne také nezbytné praktické informace. Najdete v ní například:

- možnosti financování rozvoje akciové společnosti

- výhody a nevýhody použití IPO

- postup při realizaci IPO

- analýzu nákladů spojených s IPO

- oceňování prvotních veřejných nabídek akcií

- výsledky výzkumu IPO na českém kapitálovém trhu

O autorech

Ing. Tomáš Meluzín, Ph. D., je odborným asistentem na Ústavu ekonomiky Fakulty podnikatelské v Brně, kde zastává rovněž funkci tajemníka pro vědu a výzkum. Garantuje a přednáší předměty základy ekonomiky podniku, ekonomická analýza. Ve své výzkumné činnosti se dlouhodobě zabývá problematikou Initial Public Offering.

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph. D., působí na Ústavu financí Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Garantuje a přednáší předměty finance podniku, finanční řízení podniku a vede také předmět investiční analýza v rámci manažerského studia pro řídící pracovníky.

Číst více
490,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné