Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS

6. aktualizované a doplněné vydání

Dana Dvořáková

Jak porozumět účetní závěrce sestavené podle IFRS.

Aplikace mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v praxi není

snadnou záležitostí zejména vzhledem k významným odlišnostem mezi tímto

systémem a českými účetními předpisy. Cílem této publikace je pomoci nejširší

veřejnosti porozumět logice IFRS a usnadnit výkladem i praktickými příklady

a ilustracemi obtížné studium a následnou aplikaci IFRS v praxi.

Výklad je zaměřen zejména na porozumění účetní závěrce sestavené

podle IFRS, které umožní plné využití informací v ní obsažených, ale i odhalení

rizik spojených s vypovídací schopností účetní závěrky. Publikace se především

zabývá problematikou účetnictví a vykazování podnikatelských subjektů,

nikoliv však bank a ostatních finančních institucí. Zároveň je koncipovaná

průřezově tak, aby umožnila systematické seznámení čtenáře s danou

oblastí a vzájemnými vazbami a souvislostmi jednotlivých standardů.

Publikace byla aktualizována v souladu se zněním IFRS, které byly vydány

v roce 2022.

Číst více
799,00 Kč Doporučená cena
V prodeji