Finanční analýza podniku


Dobré účty dělají dobré přátele

Východiskem finanční analýzy podniku jsou vždy účetní data, která jsou dále zpracovávána a doplňována finančními i nefinančními indikátory až ke konečnému hodnocení finanční situace podniku. Publikace poskytuje pohled na ucelený proces finanční analýzy, a proto je rozdělena do jedenácti na sebe navazujících kapitol. V publikaci naleznete: - předmět, cíl a metody finanční analýzy - metody horizontální a vertikální analýzy, indexové analýzy, analýzy rozdílových ukazatelů a analýzy cash flow - poměrové ukazatele a analýzu jejich soustav - bonitní a bankrotní modely včetně celkového vyhodnocení výkonnosti a důvěryhodnosti podniku - rating podniku Text je upraven tak, aby jednotlivé metody analýzy a predikce mohly být bezprostředně přeneseny do reálných podmínek podnikání. Teoretický výklad je doplněn praktickými příklady, názornými obrázky, grafy a tabulkami. Některé kapitoly jsou rozšířeny o další související poznatky, tzv. doplňky ke kapitole. Publikace je určena: - managementu podniků - podnikatelům, investorům i společníkům firem - studentům ekonomických škol a fakult - ostatním uživatelům účetních informací… O autorovi: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. přednáší na Katedře financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je renomovaných autorem řady publikací a příspěvků v odborných periodicích.
Číst více
269,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné