Finanční analýza podniku


Dobré účty dělají dobré přátele

Východiskem finanční analýzy podniku jsou vždy účetní data, která jsou dále zpracovávána a doplňována finančními i nefinančními indikátory až ke konečnému hodnocení finanční situace podniku. Publikace poskytuje pohled na ucelený proces finanční analýzy, a proto je rozdělena do jedenácti na sebe navazujících kapitol.

V publikaci naleznete:

- předmět, cíl a metody finanční analýzy

- metody horizontální a vertikální analýzy, indexové analýzy, analýzy rozdílových ukazatelů a analýzy cash flow

- poměrové ukazatele a analýzu jejich soustav

- bonitní a bankrotní modely včetně celkového vyhodnocení výkonnosti a důvěryhodnosti podniku

- rating podniku

Text je upraven tak, aby jednotlivé metody analýzy a predikce mohly být bezprostředně přeneseny do reálných podmínek podnikání. Teoretický výklad je doplněn praktickými příklady, názornými obrázky, grafy a tabulkami. Některé kapitoly jsou rozšířeny o další související poznatky, tzv. doplňky ke kapitole.

Publikace je určena:

- managementu podniků

- podnikatelům, investorům i společníkům firem

- studentům ekonomických škol a fakult

- ostatním uživatelům účetních informací…

O autorovi:

doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. přednáší na Katedře financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je renomovaných autorem řady publikací a příspěvků v odborných periodicích.

Číst více
269,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné