Pohledávky

Právní příručka věřitele

Dalibor Vaigert, Tomáš Philippi, Hana Navrátilová, Pavol Riško

Jak pečovat o své pohledávky?

V publikaci a na CD naleznete:

- vznik, druhy, uplatnění pohledávek

- práva a povinnosti věřitele

- promlčecí doby, zánik pohledávky

- účetní a daňovou charakteristiku

- prolinkovaný text knihy se zákony

- vybraná související legislativa

- vzory smluv a ostatních písemností, připravených k tisku

Publikace je určena všem, kteří potřebují nebo mají zájem získat ucelený přehled o pohledávkách a také závazcích, jejich výhodách i rizicích. Autoři přibližují problematiku zejména vzniku, zajištění, zániku a realizace pohledávek nejen z hlediska občanského a obchodního zákoníku, ale i dalších odvětví soukromého práva, např. rodinného a pracovního. Autoři zvolili takovou systematiku a skladbu informací, která odpovídá nárokům jak odborné, tak široké veřejnosti. Publikace podává odpovědi k jednotlivým problémům souvisejícím s pohledávkami a závazky, ilustrované množstvím příkladů z denní praxe, a proto může sloužit jako příručka řešení konkrétního případu.

Mgr. Kateřina Horáková

firemní právník a compliance,

advokátní koncipient

Číst více
387,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné