Základy mikroekonomie

2. aktualizované vydání

Pavel Tuleja, Pavel Nezval, Ingrid Majerová

Porozumějte základním mikroekonomickým souvislostem.

Publikace je určena:

studentům ekonomických a obchodně podnikatelských fakult

všem zájemcům o tuto ekonomickou vědní disciplínu

Kniha vám nabídne:

přehled základních pojmů a souvislostí

informace o parciální a všeobecné rovnováze, zisku firmy,

příjmech a nákladech, trzích výrobních faktorů, roli státu

přehledný výklad doplněný grafy, definicemi, vzorci

praktické příklady, otázky k zamyšlení

ukázky z praxe

Učební text Základy mikroekonomie je užitečným materiálem pro každého, kdo hodlá vstoupit na půdu teoretické ekonomie a chce porozumět ekonomickému chování jednotlivců, domácností, firem a vlády, a zároveň představuje jeden z možných způsobů pedagogizace základních poznatků mikroekonomie. Hlavní pozornost je soustředěna na klasické problémy oboru, jakými jsou regulační funkce tržního mechanismu v ekonomice, chování spotřebitele při rozpočtovém omezení, chování firmy na trzích různého typu, mzdy na trhu práce, mechanismus trhu kapitálu, úloha vlády v tržní ekonomice či ekonomická analýza politiky. Při výkladu jednotlivých problematik je kombinován slovní popis s algebraickým vyjádřením a grafickým znázorněním. Prostudování náročného, avšak pro vnitřně motivovaného čtenáře zajímavého textu umožňuje vhled do hospodářských procesů v jejich mikroekonomické rovině.

prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.

Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

Číst více
299,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné