Marketing

Očima světových marketing manažerů

Elnora W. Stuart, Greg W. Marshall, Michael R. Solomon2

Skutečné příběhy předních marketingových manažerů!

V čem je publikace výjimečná?

Autoři knihy popisují marketing, jenž se týká skutečných lidí z masa a kostí, kteří musí přijímat obtížná rozhodnutí; zabývají se nejlepšími způsoby, jak vytvořit nový produkt nebo jak učinit produkt natolik neodolatelným, že z prodejních regálů mizí přímo před očima.

Titul je určen:

- pro marketing manažery, kteří se chtějí seznámit se zkušenostmi a nápady svých západních kolegů

- pro studenty ekonomických a obchodních vysokých škol, kteří ocení nově a přitažlivě pojatou marketingovou učebnici.

V knize se dozvíte:

- co je hodnota a co předmět marketingu

- jaké kroky obnáší strategické a jaké tzv. funkční plánování

- jak provádíme analýzu vnějšího i vnitřního prostředí

- čím se vyznačuje globální marketing

- která fakta nám odhalí marketingový průzkum a jak co nejlépe pracovat s marketingovými informacemi

- proč bychom měli detailně znát chování spotřebitelů a dokázat předvídat, jak se budou lidé rozhodovat

- jak a proč nakupují organizace

- co je cílový marketing a jak řídit vztahy se zákazníky

- jak vyvíjet nové produkty

- že plánování produktu by mělo probíhat v určitém sledu a jak to udělat, aby bylo co nejefektivnější

- čím se vyznačují služby a tzv. nehmotné produkty

- jak stanovit cenu adekvátní pro zákazníka

- v čem nám pomůže tzv. integrovaná marketingová politika a interaktivní marketing

- co udělat pro to, aby reklama přinesla potřebné výsledky

- proč je nezbytná tzv. podpora prodeje, jak řídit prodej osobní i pultový

- jaké známe typy distribučních kanálů a jak realizovat kvalitní i nákladově úměrnou distribuci

- jaká pravidla bychom měli dodržovat při maloobchodním prodeji.

Číst více
1 250,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné