Cvičebnice mikroekonomie


Irena Paličková

Nebojte se mikroekonomie

Cvičebnice mikroekonomie je zaměřená na studenty prvních ročníků ekonomických fakult, kterým poskytuje možnost procvičit si znalosti základů tohoto oboru. Využívat ji nicméně mohou i studenti neekonomických fakult.

Publikace se věnuje 13 základním tématům, která se vyučují v základních kurzech mikroekonomie na ekonomických fakultách, zaměřena je zejména na použití grafů v ekonomii.

Každá kapitola obsahuje:

- Seznam klíčových pojmů a jejich definic, příp. vzorců pro výpočet

- Testové otázky s výběrem možností

- Výběr z pravdivých a nepravdivých tvrzení

- Početní příklady či úlohy vyžadující slovní odpověď

- Řešení

Ing. Irena Paličková, Ph.D. působí na Fakultě ekonomické Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde vyučuje předměty Mikroekonomie, Makroekonomie a Základy tržní ekonomiky. Mezi oblasti jejího vědeckého zájmu patří problémy malých ekonomik a jejich zapojení do integračního procesu, znalostní ekonomika v evropských zemích a islámské bankovnictví. Na tato témata také nejčastěji publikuje.

Číst více
149,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné