Mikroekonomie


Bradley R. Schiller

Světový bestseller Mikroekonomie na českém trhu!

Publikace je určena:

- studentům ekonomických, podnikatelských a obchodních fakult, které moderní formou prostřednictvím čtivého textu a příkladů doložených z praxe seznámí se vším důležitým, co do oboru mikroekonomie spadá

- ekonomům a manažerům, kteří chtějí rozvíjet své ekonomické znalosti

Učebnice je názorná, přehledná a praktická.

Vyniká:

- jasnými definicemi,

- příklady ze světové ekonomiky,

- citacemi z tisku i Internetu,

- tabulkami a grafy, které nevyžadují další vysvětlování.

Dozvíte se:

- jak je definována ekonomie jako vědní disciplína,

- na jakých základech stojí např. ekonomika USA – jak, co a pro koho Spojené státy vyrábějí,

- jak spolu souvisí poptávka a nabídka,

- co spadá pod veřejný sektor a jak je řízen,

- které činitele ovlivňují poptávku po zboží a službách,

- z čeho se skládají výrobní náklady,

- kterými motivy je ovlivňována tzv. konkurenční firma,

- jak jsou charakterizovány konkurenční trhy,

- jak funguje monopol, oligopol nebo monopolistická konkurence,

- proč a jak by mělo být podnikání regulováno,

- že ochrana životního prostředí velmi úzce souvisí s regulací hospodářství,

- které ekonomické problémy řeší dnešní zemědělství nejčastěji,

- jak se chová trh práce,

- jakou úlohu hrají na trhu práce odborové organizace,

- jak jsou členěny finanční trhy,

- proč je rozdělování daní téměř vždy problematické,

- které programy sociální péče a sociálního zabezpečení existují,

- proč a jak v budoucnu poroste význam mezinárodního obchodu a finančnictví.

Číst více
950,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné