Můj rok


Zavzpomínejte s námi na roky, kdy jste se vy či vaši blízcí narodili, nebo které pro vás byly prostě jen hodně důležité. Jaké události tehdy plnily stránky novin, kolik stál lístek do kina, jak vypadala auta, co se tenkrát nosilo? Připomeňte si dobovou reklamu, filmy, knihy, co se tehdy stavělo nebo čemu jsme se v oněch dobách smáli.