Můj rok


Zavzpomínejte s námi na roky, kdy jste se vy či vaši blízcí narodili či které vám jen utkvěly v paměti. Jaké události plnily stránky novin, kolik stál lístek do kina, jak vypadala tehdejší auta, co se tenkrát nosilo? Připomeňte si dobovou reklamu, filmy, knihy, co se stavělo nebo čemu jsme se v mnohdy nelehkých dobách smáli.