Účetnictví 2010

Velká kniha příkladů

Bohuslava Knapová, Renata Židlická, Zdenka Cardová, Jiří Strouhal

Přesvědčte se, že účetnictví můžete zvládnout také.

Publikace Účetnictví – velká kniha příkladů vychází již poněkolikáté v řadě, není tedy třeba ji našim čtenářům příliš představovat. Je určena nejen odborníkům z oblasti financí a studentům tohoto oboru, ale i těm, kteří chtějí porozumět finanční stránce podnikání. Kromě samotného účtování v této knize najdete také odpovědi na otázky:

- Jaké změny do účetnictví přinese rok 2010?

- Jaké jsou rozdíly mezi českou účetní legislativou a IFRS?

- Jak naložit s mimořádnými daňovými odpisy?

- Jaký typ kalkulace je vhodný pro dané účely?

- Jaké investici dát z ekonomického hlediska přednost?

- Co si počít s datovou schránkou?

- Jak přejít z daňové evidence na účetnictví?

Stejně jako každý rok, i tentokrát najdete na přiloženém CD aktuální související legislativu a vybrané vzory formulářů a výkazů. Autorský kolektiv:

Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

V současnosti působí na VŠE na katedře finančního účetnictví a auditingu. Kromě toho se věnuje profesi analytika v oblasti účetnictví a financí a lektorské činnosti. Od roku 2010 působí jako člen Akreditační komise Komory certifikovaných účetních České republiky. Je držitelem osvědčení ACCA pro školitele IFRS a členem EAA.

Ing. Renata Židlická

Pracovala jako účetní, asistentka auditora a lektorka. V současné době se věnuje účetní praxi a odbornému vzdělávání v této oblasti.

Ing. Zdenka Cardová

Od roku 1993 je jednatelkou a auditorkou v auditorské a účetní společnosti. Současně od roku 1994 je odbornou asistentkou na VŠE v Praze na katedře finančního účetnictví a auditingu. Kromě toho se věnuje lektorské činnosti. V rámci systému certifikace účetní profese v ČR je zkušební komisařkou pro auditing a vnitřní kontrolu.

Ing. Bohuslava Knapová, CSc.

Působí v současnosti na katedře manažerského účetnictví VŠE v Praze. Zaměřuje se na problematiku manažerského účetnictví a controllingu.

Číst více
569,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné