Manažerské účetnictví


Alena Čechová

Umíte číst v účetních datech?

V publikaci naleznete:

- Stručnou charakteristiku manažerského účetnictví

- Požadavky manažerů na informace z účetnictví

- Vše, co je potřebné pro rozhodování v návaznosti na ekonomické informace

- Seznámíte se s tvorbou kalkulací, plánů a rozpočtů

- Ukazatele finanční analýzy potřebné pro hodnocení ekonomické situace

Jak se orientovat v účetnictví firmy? Jak zpracovávat informace o podniku aby měly správnou vypovídací schopnost? Je naše účetnictví správné?

Odpovědi na tyto otázky můžeme najít v knize manažerské účetnictví, která jednoduchým a názorným způsobem přibližuje čtenářům problematiku manažerského účetnictví. Publikaci mohou využít jak pracovníci, kteří musejí manažerské, ale i finanční účetnictví zpracovávat, tak manažeři, kterým má sloužit k rozhodování. Jednoduchou názornou formou s dostatečným množstvím příkladů nám přibližuje jak využít základní výkazy – výkaz zisku a ztráty, rozvahu a peněžní toky; jak posoudit efektivnost činností jednotlivých středisek, jak přistoupit k procesu rozhodování. V neposlední řadě je příjemnou formou přiblížena opomíjená část – kalkulace.

Ing. Eleonora Herlíková

účetní expert

Číst více
269,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné