Manažerské účetnictví


Alena Čechová

Umíte číst v účetních datech?

V publikaci naleznete: - Stručnou charakteristiku manažerského účetnictví - Požadavky manažerů na informace z účetnictví - Vše, co je potřebné pro rozhodování v návaznosti na ekonomické informace - Seznámíte se s tvorbou kalkulací, plánů a rozpočtů - Ukazatele finanční analýzy potřebné pro hodnocení ekonomické situace Jak se orientovat v účetnictví firmy? Jak zpracovávat informace o podniku aby měly správnou vypovídací schopnost? Je naše účetnictví správné? Odpovědi na tyto otázky můžeme najít v knize manažerské účetnictví, která jednoduchým a názorným způsobem přibližuje čtenářům problematiku manažerského účetnictví. Publikaci mohou využít jak pracovníci, kteří musejí manažerské, ale i finanční účetnictví zpracovávat, tak manažeři, kterým má sloužit k rozhodování. Jednoduchou názornou formou s dostatečným množstvím příkladů nám přibližuje jak využít základní výkazy – výkaz zisku a ztráty, rozvahu a peněžní toky; jak posoudit efektivnost činností jednotlivých středisek, jak přistoupit k procesu rozhodování. V neposlední řadě je příjemnou formou přiblížena opomíjená část – kalkulace. Ing. Eleonora Herlíková účetní expert
Číst více
269,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné