Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS

Aktualizované a rozšířené vydání

Dana Dvořáková

Zahrnuty změny platné od 1. 1. 2013

Aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v praxi není snadnou záležitostí zejména vzhledem k významným odlišnostem mezi tímto systémem a českými účetními předpisy. Cílem této publikace je pomoci nejširší odborné veřejnosti porozumět logice IFRS a usnadnit výkladem i praktickými příklady obtížné studium a následnou aplikaci IFRS v praxi. Výklad je zaměřen zejména na porozumění účetní závěrce sestavené podle IFRS, ale i odhalení rizik spojených s vypovídací schopností uzávěrky.
549,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné