Manažerské účetnictví

2. aktualizované a rozšířené vydání

Alena Čechová

Ovládněte manažerské účetnictví a použijte jeho znalost k rozvoji vaší firmy!

Kniha pomáhá manažerům a podnikatelům lépe pochopit ekonomiku podniku, zorientovat se v účetních výkazech, finančních analýzách, kalkulacích, poradí, jak sestavit plán a strukturu nákladů. Dozvíte se, jak interpretovat účetní data a vyvozovat z nich správné závěry. Užitečnými radami a názornými příklady vede manažery k rozhodnutím, která zajistí dokonalé fungování a další rozvíjení podniku.
299,00 Kč Doporučená cena
V prodeji