Pro jaké povolání se hodím?

2. aktualizované vydání, Jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu a snad i budoucí povolání

Antonín Mezera

Vyberte si nejvhodnější povolání!

Kniha je určena mladým lidem, kteří procházejí důležitým a složitým životním obdobím, kdy mají dospět k rozhodnutí, jaké povolání si zvolí, a která střední, případně vyšší odborná škola jim k dosažení vytouženého cíle napomůže.

V knize jsou cenné informace pro ty, kteří mladým lidem při volbě pomáhají – rodiče, učitele a výchovné poradce. Příručka pomůže rozpoznat, k čemu budoucí student inklinuje, jaké jsou jeho silné stránky a jaké má předpoklady či vlohy pro různá povolání. Pomocníkem v těchto úvahách je také množství testů, které o osobnosti dítěte mnohé napoví.

V knize naleznete například tyto testy a dotazníky:

- testy studijních předpokladů

- zájmové dotazníky v poradenské praxi výchovného poradce

- obrázkový test profesní orientace

- dotazník profesní a studijní orientace pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ

Autor poskytuje cenné informace:

- o strategii výběru povolání

- kde a jak hledat informace o školách

- jak se připravit na zkoušky a úspěšně je zvládnout

- jak se efektivně učit a rozvrhnout si čas

O autorovi:

PhDr. Antonín Mezera

Je speciálním pedagogem a školním a poradenským psychologem. V současné době je ředitelem pedagogicko-psychologické poradny. Působil též ve vedení České školní inspekce pro oblast speciální­ho školství, od roku 1995 pak jako vedoucí odboru školství Magistrá­tu hlavní­ho města Prahy a do roku 1999 jako ná­městek ředitele Výzkumné­ho ústavu pedagogické­ho v Praze a vedoucí Centra pro hodnocení výsledků ve vzdělá­vá­ní. Publikuje v odborných časopisech, vydal publikaci pro žá­ky se specifickou poruchou učení "Hravé čtení" a je autorem několika psychodiagnostických metod v oblasti psychologie školní­ho chová­ní. Obtížnou problematikou volby povolá­ní se zabývá dlouhou řadu let. Kniha, kterou prá­vě drží­te v ruce, je jedinou publikací na českém knižním trhu, která se tomuto té­matu věnuje v takové­to ší­ři.

Číst více
125,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné

Detailní informace

Žánr kariéra
Počet stran 304
Datum vydání 04.10.2002
Formát 167x225 mm
Hmotnost 0,468 kg
Jazyk čeština
EAN 9788025123959
Věk od 15
Typ Kniha
Vazba brožovaná lepená