Pro jaké povolání se hodím?

2. aktualizované vydání, Jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu a snad i budoucí povolání

Antonín Mezera

Vyberte si nejvhodnější povolání!

Kniha je určena mladým lidem, kteří procházejí důležitým a složitým životním obdobím, kdy mají dospět k rozhodnutí, jaké povolání si zvolí, a která střední, případně vyšší odborná škola jim k dosažení vytouženého cíle napomůže.

V knize jsou cenné informace pro ty, kteří mladým lidem při volbě pomáhají – rodiče, učitele a výchovné poradce. Příručka pomůže rozpoznat, k čemu budoucí student inklinuje, jaké jsou jeho silné stránky a jaké má předpoklady či vlohy pro různá povolání. Pomocníkem v těchto úvahách je také množství testů, které o osobnosti dítěte mnohé napoví.

V knize naleznete například tyto testy a dotazníky:

- testy studijních předpokladů

- zájmové dotazníky v poradenské praxi výchovného poradce

- obrázkový test profesní orientace

- dotazník profesní a studijní orientace pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ

Autor poskytuje cenné informace:

- o strategii výběru povolání

- kde a jak hledat informace o školách

- jak se připravit na zkoušky a úspěšně je zvládnout

- jak se efektivně učit a rozvrhnout si čas

O autorovi:

PhDr. Antonín Mezera

Je speciálním pedagogem a školním a poradenským psychologem. V současné době je ředitelem pedagogicko-psychologické poradny. Působil též ve vedení České školní inspekce pro oblast speciální­ho školství, od roku 1995 pak jako vedoucí odboru školství Magistrá­tu hlavní­ho města Prahy a do roku 1999 jako ná­městek ředitele Výzkumné­ho ústavu pedagogické­ho v Praze a vedoucí Centra pro hodnocení výsledků ve vzdělá­vá­ní. Publikuje v odborných časopisech, vydal publikaci pro žá­ky se specifickou poruchou učení "Hravé čtení" a je autorem několika psychodiagnostických metod v oblasti psychologie školní­ho chová­ní. Obtížnou problematikou volby povolá­ní se zabývá dlouhou řadu let. Kniha, kterou prá­vě drží­te v ruce, je jedinou publikací na českém knižním trhu, která se tomuto té­matu věnuje v takové­to ší­ři.

Číst více
125,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné