Marketing pro začátečníky


Miroslav Foret

Začínáte s marketingem?

Publikace je určena:

- těm, kteří s marketingem začínají, ať jde o budoucí marketing manažery nebo i zaměstnance malé firmy, kde jeden člověk zabezpečuje více činností, tedy i marketing

- studentům podnikatelských, obchodních a ekonomických fakult, jimž nabídne veškeré základy marketingu >/ul>

Dozvíte se:

- jaké existují základní marketingové definice

- co rozumíme marketingovým řízením a proč je v praxi důležité

- jaká marketingová strategie je kdy vhodná

- jak připravit životaschopný marketingový plán

- co spadá pod marketingové makro a co pod mikroprostředí

- jak provést analýzu portfolia

- co vše dokážeme vyčíst z chování zákazníků

- nakolik je důležitá segmentace trhu a jak ji využít

- proč a kdy je třeba provádět marketingový výzkum

- jak pracovat s tzv. marketingovými prvky – produktem, cenou, distribucí i propagací

- že vstup na zahraniční trh nemusí být ani tolik náročný, že záleží na formě a načasování

O autorovi:

Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.

Na Masarykově univerzitě v Brně vedl v 90. letech Centrum rozvoje malého podnikání České republiky, financované Kongresem USA a na tamní Ekonomicko-správní fakultě vyučoval marketingové předměty (marketing, marketingová komunikace, marketingový výzkum). Společně s partnery z Vysoké školy v Haagu založil Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE). Působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, kde zastává funkci rektora. Je zástupcem České republiky v řídícím výboru International Association on Public and Non Profit Marketing.

Číst více
239,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné