Znáte nové formy marketingu?

Trhy se neustále mění, ale marketing jako vědní obor se vůči nim nevyvíjí stejnou rychlostí. Často jde marketingová praxe napřed a vědní disciplína ji následuje.

Proto se právě tato publikace zabývá některými z nejdůležitějších mezer v tradiční literatuře marketingu. Zachycuje řadu inovací, nabízí čerstvé myšlenky inspirované moderními řešeními v marketingu služeb, v marketingu rozhodování. Ukazuje, jak se vytváří přidané hodnoty v organizacích, které usilují o uspokojení a udržení si zákazníka.

Publikace je určena:

- marketingovým manažerům, kteří se chtějí seznámit s novými trendy a tím, jak je co nejlépe zúročit v praxi

- studentům na podnikatelských a obchodních fakultách, kteří by měli mít jako budoucí profesionálové přehled o tom, kam směřuje moderní marketing

Dozvíte se:

- jak funguje marketing hodnotových řetězců

- proč se bránit proti komoditizaci a jak při obraně využít přidanou hodnotu

- co je typické pro marketing služeb, jak jeho odlišnosti respektovat v praxi

- které „P“ chybí v marketingovém mixu

- že můžete tvarovat trhy a tím mimo jiné ovlivňovat vlastní ziskovost

- jaké nové nástroje při vytváření cenotvorby existují a jak mohou marketing manažerovi pomoci

- že organizace firmy velice úzce souvisí s marketingem a jak to udělat, aby byla firma co nejflexibilněji orientována na potřeby zákazníka ad.

Číst více
299,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné