Neverbální komunikace


Oldřich Tegze

Co vám prozradí lidské chování a jednání, a jak toho využít

Neverbální komunikace představuje obrovský zdroj informací pro poznávání sebe i druhých lidí. Důležité je i to, jak k informacím přistupujeme, jak jim rozumíme a jak s nimi nakládáme. V této knize se dotýkáme všech důležitých oblastí a díváme se na ně novým pohledem. Kdo očekává jen mechanické přiřazování jednotlivých významů k signálům těla, bude zklamán. Nejsme přesvědčeni, že např. obrázek osoby škrábající se za uchem s komentářem, že jde o snahu nás podvést, je opravdu správné naplňování pojmu neverbální komunikace – řeči těla.

Mezi nejzajímavější oblasti bezesporu patří:

- falešné představy vycházejí z nesprávných představ o lidech, jevech a dění kolem, z nereálných přání

- anatomie chování neustálý a aktivní proces výměny informací mezi organismem a jeho vnějším i vnitřním prostředím

- otázka „Jsme více tělo, nebo duše?“ obě složky, soma i psýché se navzájem podmiňují,doplňují a stimulují, společně představují ohromný potenciál, který má člověk k dispozici pro vlastní seberealizaci, tvořivé budování vztahů i sebepoznávání.

- emoce a tvar protože má emoce sílu se „vtlačit “do tělesného tvaru, má i tvar naopak „schopnost“ nás informovat o kvalitě emočního prožitku.

- postoj, chůze, způsob sezení, ruce, trup, pánev, krk, šíje a hlava co vše o nás prozrazují

- tělesné signály a jejich interpretace různé systémy nám pomáhají jevy zachycovat, popisovat a vyhodnocovat

- tělesný kontakt kdy jsou emoce „přenášeny“ a umocňovány

- agrese a agresivita hrající významnou roli při přežití a reprodukci

- dominance a submise kdy dominance představuje snahu ovládnout prostor i lidi v něm a submise naopak

- písmo jako zdroj poznání v rukou odborného psychologa se stává tento neverbální produkt dokonalým projektivním testem.

Navrženými úkoly, které jsou uvedeny na konci většiny kapitol, vás chceme inspirovat k aktivní práci s informacemi, k jejich ověřování. Je již na Vás, zda se rozhodnete pro oblast vlastního sebepoznávání, partnerských vztahů, vztahů v pracovních týmech, vlastního duševního zdraví nebo rozvoje svých dovedností. Kniha je plná kreseb a fotografií, na nichž je vše popisováno a vysvětleno, přičemž na konci každé kapitoly se sami můžeme otestovat připravenými úkoly.

Číst více
727,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné