Kreativita a její rozvoj


Petr Žák

120 jedinečných testů, cvičení a technik pro rozvoj vaší tvořivosti!

Publikace Kreativita a její rozvoj je určena:

- trenérům a školitelům, kterým poskytne řadu teoretických i praktických informací, jež upotřebí při školeních a cvičeních

- personalistům, kterým nabídne řadu zajímavých rad a tipů jak rozvíjet dovednosti pracovníků ve firmě

- i širší čtenářské veřejnosti, tedy všem, kdo sami pociťují, že by měli zvedat „laťku svého umu“ výše a výše.

Dozvíte se:

- jak je kreativita definována

- jaká kritéria a jaké základní rysy kreativity rozeznáváme

- které překážky bránící tvořivému přístupu existují a jak je překonat

- jak podle různých teorií funguje kreativní lidský mozek,

- jak na tvořivost nahlíželi představitelé různých historických epoch

- co představují a obsahují tzv. systémy kreativního řešení problému

- co jsou tzv. kreativní techniky, k čemu slouží a jak je uplatnit v praxi

- jak rychle a správně popsat problém, který je třeba řešit

- že sběr informací může probíhat různými způsoby a kdy je který nejvhodnější

- které techniky a jakým způsobem můžeme využít ve fázi hledání nápadu

- které techniky jsou účelné při sestavování řešení

- že nezbytná je nejenom nápad, ale i vhodné naplánování a realizace.

A hlavně, publikace vám nabídne 120 jedinečných testů, cvičení a technik, které můžete využít pro rozvoj vašich podřízených nebo vylepšování vlastních dovedností.

O autorovi:

Petr Žák

je absolventem divadelní fakulty Janáčkovy akademie Múzických umění v Brně. Původním zaměřením divadelní režisér, student jednoho ze zakladatelů brněnské Husy na provázku, prof. Petera Scherhaufera. Pět let působil jako kmenový režisér Horáckého divadla v Jihlavě a jako jeho umělecký šéf. Po pěti letech „přehodil výhybku“ a stal se finančním a investičním poradcem ve společnosti ING. U této společnosti zastával pozici agenturního trenéra a konzultanta. V současnosti pracuje ve společnosti NEWTON Solutions, a.s. jako interní trenér, konzultant a kouč. Společnost NEWTON Solutions, a.s. se zabývá konzultacemi, poradenstvím a prožitkovými tréninky v oblasti řízení lidských zdrojů.

Číst více
497,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné