Průzkum trhu


Paul Hauge

Marketingový průzkum vlastními silami!

Potřebujete připravit a ve vlastní režii realizovat průzkum trhu? Chcete si být jisti, že marketingový průzkum provedete tak, že získané výsledky nebudou chybné a budou mít skutečně vypovídající schopnost?

Publikace Průzkum trhu je určena:

- marketingovým pracovníkům, kterým poskytne informace jak průzkum naplánovat, realizovat a vyhodnotit, ale také např. jak nadřízeným připravit a předložit nabídku průzkumu i jak čtivě a srozumitelně sestavit výsledky průzkumu;

- agenturám pro marketingový průzkum, kterým nabídne řadu zajímavých profesních rad a tipů.

Seznámí vás s tím:

- kde všude ve firemní činnosti můžete marketingový výzkum využít

- jak průzkum trhu co nejpřesněji naplánovat

- jak má vypadat časový rozvrh průzkumu

- jak získat informace o trhu, aniž za ně musíte platit

- kde hledat tržní údaje, průmyslová data, údaje o společnostech, vládní statistiky, seznamy

- jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním průzkumem

- jak probíhá sběr, třídění a vyhodnocování kvantitativních dat

- jak stanovit vzorek respondentů, abyste co nejvíce eliminovali možnou chybovost

- jak navrhnout dotazník: jak koncipovat různé typy otázek, připravit otázky týkající se chování, subjektivních pocitů, klasifikační otázky ad.

- jaké existují metody sběru dat a kdy kterou využít: osobní interview, telefonické interview, skupinové diskuse, samovyplňovací průzkumy, internetový průzkum ad.

- jak správně testovat výrobek

- co měřit při výzkumech spokojenosti zákazníka

- jak analyzovat otázky s otevřeným a uzavřeným koncem

- jak vyhodnocovat kvantitativní a jak kvalitativní data

- jak vypočíst možnou odchylku a chybovost

- jak připravit a předložit nabídku průzkumu

- jak vytvořit jasnou a srozumitelnou zprávu o výsledcích průzkumu

- na které agentury se obrátit v případě složitějších průzkumů ad.

Číst více
249,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné