Průzkum trhu


Paul Hauge

Marketingový průzkum vlastními silami!

Potřebujete připravit a ve vlastní režii realizovat průzkum trhu? Chcete si být jisti, že marketingový průzkum provedete tak, že získané výsledky nebudou chybné a budou mít skutečně vypovídající schopnost? Publikace Průzkum trhu je určena: - marketingovým pracovníkům, kterým poskytne informace jak průzkum naplánovat, realizovat a vyhodnotit, ale také např. jak nadřízeným připravit a předložit nabídku průzkumu i jak čtivě a srozumitelně sestavit výsledky průzkumu; - agenturám pro marketingový průzkum, kterým nabídne řadu zajímavých profesních rad a tipů. Seznámí vás s tím: - kde všude ve firemní činnosti můžete marketingový výzkum využít - jak průzkum trhu co nejpřesněji naplánovat - jak má vypadat časový rozvrh průzkumu - jak získat informace o trhu, aniž za ně musíte platit - kde hledat tržní údaje, průmyslová data, údaje o společnostech, vládní statistiky, seznamy - jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním průzkumem - jak probíhá sběr, třídění a vyhodnocování kvantitativních dat - jak stanovit vzorek respondentů, abyste co nejvíce eliminovali možnou chybovost - jak navrhnout dotazník: jak koncipovat různé typy otázek, připravit otázky týkající se chování, subjektivních pocitů, klasifikační otázky ad. - jaké existují metody sběru dat a kdy kterou využít: osobní interview, telefonické interview, skupinové diskuse, samovyplňovací průzkumy, internetový průzkum ad. - jak správně testovat výrobek - co měřit při výzkumech spokojenosti zákazníka - jak analyzovat otázky s otevřeným a uzavřeným koncem - jak vyhodnocovat kvantitativní a jak kvalitativní data - jak vypočíst možnou odchylku a chybovost - jak připravit a předložit nabídku průzkumu - jak vytvořit jasnou a srozumitelnou zprávu o výsledcích průzkumu - na které agentury se obrátit v případě složitějších průzkumů ad.
Číst více
249,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné