Jan Čenský


Málokdo ví, že kromě divadla, televize, dabingu a moderování se Jan Čenský věnuje také lektorské práci v oblasti komunikace a rétoriky. Dostal se k tomu celkem náhodou, když jej kolega požádal, zda by za něj jeden den „zaskočil“ na školení zaměstnanců České národní banky. Z jednoho dne se stalo 15 let a za tu dobu měl Jan Čenský možnost školit posluchače z různých odvětví finančnictví, bankovnictví a obchodu. Vše, co na svých přednáškách předává, jsou jeho vlastní zkušenosti, které sám nasbíral. Práce před kamerou, na pódiu, spolupráce s režiséry, ale především s publikem, to vše může předávat těm, kdo pracují s lidmi, a nejen jim. Jsou pravidla, která fungují jak pro herce, tak pro obchodníky. Spolu se svou kolegyní Lenkou Bernades da Sylva se v knize První dojem podělí se čtenáři o tajemství toho, co rozhoduje o tom, zda na lidi zapůsobíte pozitivně, či přesně opačně.