Inovace v malém a středním podnikání


Miroslav Žižka, Petra Rydvalová, Ivan Jáč

Podpora malého a sředního podnikání

V publikaci naleznete:

- vše o inovačním procesu a možnostech podpory malých a středních podniků

- charakteristiku inovačního podnikání

- jak dosáhnout a udržet konkurenční výhodu

- informace o odvětvových seskupeních a klastrových iniciativách

- případové studie a profily českých inovačních firem

Publikace je věnována problematice inovací v malém a středním podnikání v České republice v posledních letech. Autoři se zabývají širokým okruhem otázek a problémů spojených zejména s vymezením malých a středních podniků podle různých kritérií, s jejich podporou v programech Evropské unie po vstupu ČR, se zapojením do Rámcových programů EU. Po teoretické i praktické stránce jsou rozebírány pojmy jako inovace, konkurenceschopnost, konkurenceschopná strategie, inovační proces a potenciál. Velmi zajímavá a přínosná je pasáž o klastrech a klastrových iniciativách v České republice. Publikace je doplněna případovými studiemi z českých podniků, informacemi o možnostech čerpání vládních a mezinárodních podpor podnikání, praktickými postupy při využívání programů výzkumných a inovačních aktivit v běžném životě malých a středních podniků.

Doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.

VŠE Praha, katedra veřejných financí

Číst více
269,00 Kč Doporučená cena
Nedostupné