Hravou cestou k lepšímu zraku

Příručka pro rodiče a učitele

Hana Maslowská

i Připravujeme

Chraňte zrak svých dětí!

Tato kniha by měla přispět k osvětě, že pečovat o oči je třeba právě tak samozřejmě, jako je třeba si čistit zuby. Dnes mají rodiče stále hlubší znalosti ohledně zdravé výživy, mění se i přístup k jídlu ve školkách a školních jídelnách. Oči však zůstávají zatím stranou. Tak jako se děti ve školce i doma do šesti let naučí základy osobní hygieny, tak je nezbytné během předškolního věku a prvního stupně děti naučit, co oči potřebují, co jim škodí a co jim prospívá. Rodiče a učitele to nikdo neučil. Pokud se jim však podaří tento deficit dohnat a u svých dětí už docílit přirozenosti, zběhlosti a samozřejmosti, bude se know-how péče o zrak předávat dalším generacím snáz. Téma je o to naléhavější, že každých pár let se zvyšují nároky na zrak a nikdo netuší, co to přinese pro dnešní děti za 20, 40 či 70 let.
Číst více
399,00 Kč Doporučená cena
Připravujeme