Vyznejte se v dědickém řízení

Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku

Eliška Wellech

Všechny záležitosti týkající se dědictví z pohledu nového občanského zákoníku

Téměř každý se musí někdy v životě vypořádat s úmrtím blízké osoby. Tato smutná událost s sebou však přináší i právní následky. Nový občanský zákoník se je snaží poměrně podrobně upravit. Navíc přináší nové možnosti, jak můžeme upravit své záležitosti pro případ smrti. Novinkou je například snaha chránit přání a vůli zesnulého a nadřadit je zájmům pozůstalých. Abyste nemuseli procházet množství paragrafů, naleznete veškeré praktické záležitosti týkající se dědického řízení v této stručné publikaci.
99,00 Kč Doporučená cena
V prodeji